Oman kirjallisuuteen keskittyneen lehden julkaiseminen on haastava valinta, mutta vaikka siinä ei onnistuisi, se tuo uusia kokemuksia ja sellaisia tilanteita, joita ei olisi osannut aikaisemmin edes kuvitella. Varmaa on kuitenkin se, että jos tälle seikkailulle annetaan mahdollisuus, tullaan oppimaan paljon. Päätös voi olla pitkään mielessä kytenyt ja tarkoin harkittu, tai se voi olla hetken innostuksen tuotetta. Ennen kuin tähän kuitenkaan lähdetään, tulee muistaa että oli lehti sitten painettu, tai netissä julkaistu, sen rakentaminen ja ylläpito tulee vaatimaan paljon aikaa ja työtä. Lehdellä voi olla jokin uusi näkökulma kirjallisuuteen, se voi esimerkiksi keskittyä kirjailijoiden luovan prosessin analysoimiseen ja haastatteluihin, sen sijasta että se arvostelisi muiden tapaan sen hetken kuumimpia kirjoja.

Syvällisellä asteella varsinkin suomalaisessa kulttuurissa on paljon vajeita, sillä kirjallisuuteen keskittyneitä lehtiä on hyvin niukasti. Ennen kuin lehteä lähdetään julkaisemaan, tulee miettiä mikä kirjallisuuteen, ja todennäköisesti kirjoittamiseen, liittyvä asia on itselle tärkeää ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Vaihtoehtoja kannattaa etsiä, eikä samaa lehteä kannata tehdä useampaa, eli muiden kopioiminen on turhaa. Oman, hiukan erilaisen, näkökannan löytäminen ja esittäminen, otetaan usein positiivisesti vastaan kirjallisuuden maailmassa.

Työskentele rakkaudesta tekemiseen

Rahan takia, tai suurien voittojen perässä, ei kannata lehti alalle lähteä, varsinkaan jos aiheena on kirjallisuus. Ensimmäiset vuodet tulevat olemaan hyvin hidasta kasvua, sillä harvemmin saadaan edes satoja lukijoita lehden pariin. Useimmille pienille lehdille lukijakunnan ylläpitäminen on isoimpia eteen tulevista haasteista, eikä tätä voida ennustaa varmasti millään tavalla, ainoastaan aika näyttää mitä tulevan pitää. Toinen mielessä pidettävä seikka on se, että usein luovilla henkilöillä ei onnistu numeroiden pyörittely yhtä hyvin, kuin mitä esimerkiksi tekstin tuottamisen tai piirtämisen kanssa. Hiukan yrittäjä henkeä tulee olla ja lehden tilastoja on pystyttävä seuraamaan, jotta tiedetään, mitä tulee korjata ja mikä on vedonnut lukijoihin.

Minkälainen julkaisu?

Netissä julkaisuita voidaan toteuttaa monilla eri pohjilla, joista ehkä yleisin on PDF. Tämä on usein kaikille lukijoille helppokäyttöinen, mikä on erinomainen etu. Varsinkin jos lukijakunnan ei oleteta olevan tekniikan ihmelapsia, tai muuten erityisen taitavia tietokoneiden ja mobiili laitteiden kanssa, kannattaa pitää pääsy lehteen mahdollisimman helppona. Samalla PDF mahdollistaa myös lehden tulostamisen, jos sitä halutaan lukea perinteisessä muodossa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että maksullisen lehden osalla, ei PDF version leviämistä voi estää millään tavalla.

Kirjoittajat

Usein voi tulla mieleen, että kirjailijoiden ja kirjoittajien maailmassa on kovaa kilpailua ja tämä heijastuu yhteishenkeen. Mitä pidempään alalla on, sitä enemmän kuitenkin alkaa huomaamaan, että jopa kuuluisimmat kirjailijat lähtevät mielellään projekteihin mukaan, vaikka maksu ei olisi päätä huimaava. Kannattaa myös miettiä esimerkiksi haastattelujen kohdalla, annetaanko haastatellulle kirjoittajalle mahdollisuutta käydä tekstiä lävitse ja muokata sitä ennen julkaisua, mikä tuo sekä hyviä, että huonoja puolia esille.

Puhtaaksikirjoitus puuduttaa

Tämä voi olla yksi puuduttavimmista tehtävistä, mitä lehden julkaisemiseen kuuluu. Jokainen artikkeli ja kohta on käytävä huolella lävitse, jotta virheitä ei pääse lopulliseen versioon asti. Varsinkin paksummissa lehdissä hommaa riittää pienelle armeijalle, joten kannattaa huomioida miten paljon aikaa tulee kulumaan mihinkin tehtävään.

Jokainen omalla tyylillään

Kun lehteä lähdetään rakentamaan, tulee muistaa, että jokainen työskentelee omalla tyylillään ja jokaisen luova prosessi on erilainen. Kirjoittajat tarvitsevat myös erilaisia asioita työskentelyn tehostamiseen ja jos mukaan otetaan useampi kirjoittaja, tulee tämä huomioida. Ei ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa tehdä asioita, niin kauan kuin laatu säilyy hyvänä ja mieliala korkealla.