Netin yleistyttyä kirjailijoiden ja kirjoittajien ei tarvitse enää etsiä erittäin tunnettuja ja suosittuja lehtiä voidakseen julkaista tuotoksiaan ja yhä enemmän tekstejä tarvitaan netti lehtiin. Nämä netti julkaisut alkavat ilmestyä jopa yhteistyössä perinteisten lehtien kanssa, mikä onkin erinomainen uutinen esseiden, runojen ja artikkelien kirjoittajille. Asia ei kuitenkaan ole ollut näin kovin pitkään, sillä kun siirryttiin internetin käyttämiseen, ajateltiin siellä julkaistavien artikkelien olevan vähempiarvoisia, kuin tulostettujen tekstien. Nykyään on kuitenkin päästy jo huonosta maineesta pitkälti irti ja useimmat julkaisu alalla työskentelevät uskovatkin yhä useampien lehtien siirtyvän ainoastaan sähköiseen versioon, mikä takaa yhä enemmän vapauksia ja vaihtoehtoja kirjoittajille, sekä lehdille.

Miksi lehdet siirtyvät nettiin?

Yhä useampi lehti on jo siirtynyt netin maailmaan, mikä käy heti selväksi varsinkin kirjoittajille. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että esimerkiksi lyhyistä tarinoista ja runoista ei saadakaan erityisen paljoa rahaa, sillä netissä julkaisevat lehdet omaavat usein hyvin tiukan budjetin, josta ei päästä joustamaan edes parhaimpien teosten kohdalla. Tähän on myös vahvasti vaikuttanut maailmanlaajuinen taloudellisesti epävakaa tilanne, sillä viimeisinä vuosina useat lehdet ovat joutuneet lopettamaan, tai vähintään pienentämään toimintaansa. Osa lehdistä ovat päättäneet ottaa taukoa ja odottaa laman laantumista, toivoen voivansa taas polkaista toiminnan käyntiin, kun tilanne on siihen sopivampi.

Tämä ilmiö on näkynyt sekä netin lehdissä, että perinteisissä, tulostetuissa, lehdissä, ympäri maailmaa. Yhtenä taloudellisen tilanteen ilmiönä nähtiin myös se, että perinteisillä lehdillä oli kireänä aikana vain kaksi vaihtoehtoa, joko sopeutua sen ajan haasteisiin, tai mennä konkurssiin. Kulujen puolittaminen johti monien kirjoittajien työttömyyteen ja näille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin siirtyä netin julkaisuiden puoleen. Netissäkin toiminta oli haastavaa, mutta ilman tulostamiseen, sitomiseen ja postittamiseen meneviä kuluja, pystyivät lehdet toimimaan paremmin.

Tämä johti myös useiden laadukkaiden lehtien syntymiseen netissä. Niitä onkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun taas perinteisten lehtien määrä on laskenut huimasti. Tämän ilmiön uskotaan jatkuvan vahvasti ja vaikka esimerkiksi tulostettuun kirjoittamiseen keskittyneillä kirjoittajilla onkin alkuun hiukan vaikeuksia vaihtaa netin maailmaan, on se silti tarpeellista. Samalla myös nettiin kirjoittaminen on nostanut arvoaan, eikä sitä enää vähätellä samalla tavalla. Kirjailijoiden ja kirjoittajien on pystyttävä lehtien tapaan muuttamaan tapojaan ja käytäntöjään aikojen saatossa ja tämä muutos onkin yksi alan suurimmista.

Miten netti hyödyttää kirjoittajia?

Netin muutokset voidaan nähdä myös positiivisessa valossa kirjoittajien näkökulmasta, sillä se antaa tiettyä etua, mitä konkreettiset lehdet eivät voineet antaa, kunhan sitä käytetään oikein!

  • Näkyvyys

Kun kirjoittaja haluaa tekstejään näkyville suuriin lehtiin, tulee tällä olla tarpeeksi näkyvyyttä jo alkuun. Alan ammattilaiset, toimittajat ja agentit tulevat käyttämään hakukoneita nähdäkseen kirjailijan tuotoksia. Jotta hakukoneita voidaan hyödyntää, tulee kirjoittajalla olla teoksia esillä!

  • Yhteys lukijoihin

Netin kautta päästään myös paremmin kommunikoimaan lukijoiden kanssa. Esimerkiksi omille nettisivuille voidaan koota kaikki teokset, jolloin kirjoittajan fanit pääsevät helposti käsiksi tämän tuotoksiin. Sivustolle voidaan esimerkiksi kerätä kaikki linkit, joiden avulla tekstejä julkaisseet lehdet löydetään. Tätä mahdollisuutta ei tulostetuilla lehdillä ole juuri ollenkaan.

  • Suurempi yleisö

Koska tulostetuilla lehdillä on vain hyvin rajattu määrä lukijoita, ei oma artikkeli kovinkaan usein eksy uusien silmien alle. Netissä artikkeliin voi törmätä kuka tahansa ja se on esillä jopa kymmeniä vuosia, eli tämä nostaa lukijoiden määrää huimasti.

  • Aika

Kuten jo mainittiin, netissä olevat tuotokset eivät mene roskakoriin yhden lukukerran jälkeen, vaan ne säilyvät lehden sivustoilla pitkään. Tämä on sekä hyvä tapa saada enemmän lukijoita, että säilyttää teokset varmassa tallessa, tuleville työnantajille.