Kun mietitään mitä kirjallisen kulttuurin lehteä lähdetään seuraavaksi lukemaan, kannattaa aloittaa laadukkaasta lehdestä, jolla on jo valmiiksi hyvä maine. Tietenkin on mahdollista, että sattuman kautta tuntemattomampi lehti onkin juuri täydellinen omaan makuun, mutta kiinnostus myös helposti katoaa, jos lehden laatu ja toteutus ei vastaa odotuksia. Näiden kriteerien avulla on hiukan helpompi päättää, mikä lehti on lukemisen laatuinen. On kuitenkin muistettava, ettei vain yksi, tai muutama, kriteeri tule olla pääkohtina, vaan arvioinnissa pitää ottaa huomioon kokonaisuus.

  • Laatu

Yksi tärkeimmistä kriteereistä on kirjoitusten laatu. Tietenkin tässä auttaa, jos lehdessä on julkaistu tunnettujen kirjailijoiden ja taiteilijoiden teoksia, jolloin tiedetään, että lehteen luotetaan kirjailijoiden maailmassa enemmänkin. Tunnettujen kirjoittajien teoksia julkaistaan monissa painetuissa ja netissä toimivissa lehdissä ja tämä antaa heti arvostusta lehdelle. Jos jonkun tietyn lehden kirjoittajista yksikään nimi ei ole itselle tuttu, kannattaa näihin tutustua hiukan netin avustuksella ja määrittää, minkälaisia kirjoittajia he ovat.

  • Onko lehti kytköksissä muihin lehtiin?

Jos kirjallisen kulttuurin lehti on jonkun tunnetun lehden sivutuotos, on hyvin mahdollista, että siinä pidetään yllä samaa tasoa, kuin mitä alkuperäisessä lehdessä vaaditaan.

  • Kuka lehteä pyörittää?

Erityisen tärkeä seikka voi olla lehden toimittaja ja julkaisija. Tämä on usein helppo selvittää lehden kotisivuilta ja hakukoneita käyttämällä saadaan helposti selville mikä on johdon tausta. Mitä paremmin nämä henkilöt ovat uppoutuneet kirjallisuuden maailmaan ja keränneet siellä mainetta, sitä suurempi todennäköisyys, että lehden taso on korkea ja kirjoitelmat laadukkaita.

  • Palkinnot

Lehdille on olemassa tiettyjä palkintoja, mutta sitä ennen niiden täytyy täyttää tietyt kriteerit. Suomalaisia palkintoja on usein vähemmän, mutta kansainvälisten lehtien keskuudesta niitä on helppo löytää. Jos jollain lehdellä on useita palkintoja, tai se on ollut mukana kilpailussa palkinnosta, on se todennäköisesti täyttänyt vaatimukset äärettömän hyvin.

  • Päivämäärät

Vaikka jokin lehti löytyisi netistä, se ei tarkoita että julkaisu on vielä aktiivinen. Nettiin jää helposti lojumaan vanhoja tuotoksia, jotka ovat unohtuneet jo vuosia sitten. Tarkastamalla viimeisen julkaisun päivämäärän, saadaan nopeasti selville onko lehti vielä aktiivinen.

  • Ulkonäkö

Tietenkin lehden ulkonäkö vaikuttaa suuresti siihen, miten mukava sitä on lukea. Kirjallisen kulttuurin lehdet toimivat hyvin pitkälle muiden lehtien tapaan, eli niissä on useita kirjoittajia, jotka työskentelevät omien teosten kanssa. Tämä voi tarkoittaa että huonosti toteutettu lehti näyttää sotkuiselta ja sitä on vaikea lukea.

  • Julkaisuiden aikataulut

Sellaiset lehdet, jotka julkaisevat aina tasaisin väliajoin, ovat usein luotettavimpia. Näissä lehdelle omistautuneet henkilöt ovat valmiita työskentelemään säännöllisesti, tuottaakseen uuden julkaisun tiettyyn ajankohtaan mennessä.

  • Luotettavat kytkökset

Mitä paremmin lehti on kytköksissä luotettaviin tasoihin, kuten yliopistoihin, sitä korkeampaa tasoa se usein tarjoaa. Jos se saa jonkinlaista rahoitusta esimerkiksi valtiolta, kunnalta tai muilta tahoilta, voi se hyvinkin olla lukemisen arvoinen.

  • Kuinka vanha lehti on?

Tietenkin uudetkin lehdet voivat olla hyviä, mutta lehtialalla on kovaa kilpailua ja esimerkiksi vuosikymmeniä alalla ollut lehti on todennäköisesti selvinnyt kilpailussa ammattitaidon ja laadun ansiosta. Varsinkin jos halutaan tilata lehteä pidemmäksi aikaa, kannattaa valita sellainen, joka ei ihan hetkessä pääse katoamaan.

  • Lehden tarkoitus

Lehdillä on usein sivustollaan lyhyt kirjoitelma siihen, minkä takia lehti aloitettiin ja mitä lehti pyrkii saamaan aikaan. Tämä teksti ei voi kertoa paljon, sillä jos se on tyyliä “halusimme luoda lehden, jossa kaveriporukkamme voi esitellä kirjoituksia”, se ei välttämättä ole arvostetuimpia lehtiä alalla.