Vaikka lehdillä on nykyään suuri vaikutus kulttuurin ja erilaisten trendien syntymiseen, ei asia ole aina ollut näin. Nykyään niiden vaikutus on itsestäänselvyys ja tuntuu lähes mahdottomalta, että joskus niiden sisällöstä ei välitetty. Tämä johtui kuitenkin siitä, että aikaisemmin lehdet keskittyivät vain paikalliseen yleisöön, koska lähetykseen ja tuottamiseen menevät kulut olivat niin suuria. Vasta kun kuluja saatiin alemmas ja tuottoja alkoi tulemaan mainostilan myynnistä, pystyivät lehdet tavoittamaan suurempaa lukijakuntaa ja tätä kautta vaikuttaa jopa koko maailman suhtautumiseen mitä erilaisimpiin asioihin.

Mainostaminen isoilla markkinoilla

1800 – luvun loppupuolella mainostaminen alkoi yleistymään enemmän ja lähes joka maahan alkoi syntymään suuria lehtiä, jotka oli tarkoitettu koko kansalle. Osa lehdistä, jotka olivat aikaisemmin keskittyneet vain tietyn alueen jakeluun, alkoivat luomaan entistä laajempaa reviiriä, saaden lukijoita maan joka kolkasta. Tämä tietenkin lisäsi lehden tuottoa ja samalla se sai aikaan mielenkiintoisen ilmiön, maanlaajuiset trendit. Ensimmäistä kertaa samat uutiset, mainokset, muoti ja tarinat olivat kaikkien saatavilla, tuoden ne yleiseen tietoisuuteen. Näin yleisönä toimi koko maa, sen sijasta, että keskityttäisiin yhteen kylään tai kuntaan.

Kasvun merkitys

Koska lukijamäärät lähtivät nousuun, mainostamisesta tuli entistä tärkeämpi tapa tienata lehdelle voittoa. Myös mainostajat tiedostivat lehtien antamat mahdollisuudet isoon määrään kuluttajia ja mainostilaa ostettiin paljon. Lehdistä alettiin jakamaan tietyt osiot mainoksille ja niiden koko kasvoi tämän johdosta. Tämä myös muutti lehtien tunnelmaa, sillä mainokset toivat siihen oman värinsä, mikä voi olla sekä hyvä, että huono asia. Mainostamisen kannalta tämä oli ensimmäisiä kertoja, kun päästiin näin suurien massojen näkyville yhdellä mainoksella, mikä tulikin muuttamaan myös markkinoinnin maailmaa suuresti ja vähitellen tästä tuli automaattinen välttämättömyys tuotteiden ja palveluiden selviytymisen kannalta.

Kirjallisuus lehdissä

Lehdet antoivat mahdollisuuden mainostajien lisäksi myös kirjailijoille ja runoilijoille saada näkyvyyttä uudella tavalla. Useisiin lehtiin palkattiin jatkuvasti uusia tulokkaita, sekä tunnettuja kirjoittajia, tekemään artikkeleita tai pieniä teoksia. Jakelun yleistyessä ja kasvaessa, kasvoi myös tarve ja halu julkaista uusia teoksia. Kirjallisuuteen keskittyneet lehdet alkoivat ilmestymään ja niissä alkoi näkymään esimerkiksi fiktiivisiä tarinoita. Lähes jokainen tunnettu kirjailija on jossain vaiheessa kirjoittanut lehtiin, alkaen aina Edgar Allan Poesta ja Mark Twainista. Lehtien yleistyminen antoi myös mahdollisuuden saada omia teoksia esille maan rajojen ulkopuolille ja joskus jopa Yhdysvaltoihin asti. Mitä laajemmalle tarinat levisivät, sitä enemmän vaikutusta niillä oli ja sitä enemmän ne muokkasivat sen ajan kulttuuria.

Viihde lehtien synty

Kun muut lehdet alkoivat menestymään markkinoilla, alettiin myös perustamaan hyvin erilaisia, viihteeseen keskittyviä julkaisuja. Useimmiten niissä keskityttiin hiukan erilaiseen taiteeseen, eli televisioon, elokuviin ja musiikkiin. Näiden syntyminen näkyi erityisen vahvasti 1900 – luvulla ja ne ovat vieläkin suosittuja massojen keskuudessa. Varsinkin kun televisioita alkoi olemaan joka kodissa, tarvittiin yhä enemmän lehtiä käsittelemään sarjoja ja televisiossa esiintyviä trendejä, eikä myöskään radio ja uusi musiikki jäänyt ilmiöstä paitsi. Nykyään lehtien vaikutusvalta on erittäin suuri ja ne ovat muuttuneet jonkin verran aikaisista julkaisuista, samalla kun musiikin, elokuvien ja sarjojen maailma on muuttunut.

Nuorten lehdet

1900 – luvun aikana alkoi myös ilmestymään nuorille tarkoitettuja lehtiä, mikä oli aikaisemmin huomiotta jäänyt lukijakunta. Lehdissä keskityttiin eniten muotiin, erilaisiin meikki vinkkeihin, julkkisten uutisiin, sekä elämäntyyli aiheisiin artikkeleihin. Näissä lehdissä tekstit pidettiin usein lyhyinä ja yleisöön pyrittiin vaikuttamaan vahvimmin kuvien ja esitelmien avulla, eikä niinkään kirjoituksilla.